Bændaskólinn - búfræðiBúfræðingur sér um fóðrun, hirðingu og meðferð dýra, býr yfir þekkingu og færni í notkun og umhirðu landbúnaðartengdra véla, þekkingu á þörfum landbúnaðarins og þekkingu á ræktun og nýtingu plantna til fóðuröflunar og beitar. Hann hefur þekkingu á ræktun og kynbótum búfjár. Hann er meðvitaður um lög og reglur sem tengjast landbúnaðarframleiðslu og gætir að umhverfi og öryggi. Hann nýtir auðlindir landsins á skynsamlegan hátt með sjálfbærni og afurðir að leiðarljósi.

Markmið búfræðináms er að auka þekkingu og færni einstaklingsins til að takast á við búrekstur og alhliða landbúnaðarstörf, ekki síst á sviði rekstrar, bútækni, jarð- og búfjárræktar. Sjá kennsluskrá.

Möguleikar á sérhæfingu í náminu eru einkum á sviði nautgripa-, sauðfjár- og hrossaræktar. Á Hvanneyri er kennslufjós og fjárhús á Hesti. Þá er skólinn með frábæra aðstöðu til kennslu í hrossarækt og hestamennsku.

Hluti búfræðinámsins felst í námsdvöl á einu af tæplega 80 kennslubúum, sem LbhÍ er með samstarfssamning við. Þar dvelur nemandinn sem einn af fjölskyldunni í 12 vikur (apríl - júní) og tekur þátt í daglegum störfum heimilismanna.

Námið er góður undirbúningur til framhaldsnáms á sviði almennra náttúruvísinda, búvísinda og dýralækninga.

Boðið er upp á búfræðinám í fjarnámi að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Sjá hér.
 

Aðgangskröfur:

Nám á búfræðibraut Starfs- og endurmenntunardeildar LbhÍ er sérhæft starfsmenntanám með námslok á þriðja hæfniþrepi. 
Umsækjandi þarf að hafa lokið þremur til fjórum önnum í framhaldsskóla og vera orðinn 18 ára. Um nemendur sem koma inn gegnum raunfærnimat gilda þær reglur sem raunfærnimatsferillinn innifelur. 
Einnig er heimilt að taka inn nemendur sem orðnir eru 25 ára gamlir og hafa reynslu úr viðkomandi faggrein en eru ekki með formlega menntun á framhaldsskólastigi. 

Umsækjandi þarf að hafa lokið að lágmarki eftirtöldum áföngum í almennum framhaldsskóla: 
• Íslenska 12 fein (ÍSLE2RB06, ÍSLE2BG06) 
• Enska 12 fein (ENSK2LS06, ENSK2LT06) 
• Stærðfræði 6 fein (STÆR2GR06) 
• Danska 12 fein (DANS2LH06, DANS2TR06) 
• Efnafræði 12 fein (EFNA1AE06, EFNA3LÍ06) 
• Almenn líffræði 6 ein (LÍFF1LF06 eða sambærilegur) 
• Bókfærsla 4 fein (BÓKF1IN04) 
• Upplýsingatækni 4 fein ( UPPT1UT04) 
• Námstækni 1 fein (LÍFS1NÁ01) 
Æskilegt er að nemandi hafi gilt skyndihjálparskírteini. 

Gert er ráð fyrir að umsækjandi hafi að minnsta kosti eins árs reynslu af störfum úr landbúnaði sem skólinn viðurkennir, áður en bóknám hefst. Heimilt er að meta reynslu úr atvinnulífi til hluta fornáms á framhaldsskólastigi og er það skoðað í hverju tilviki. Umsókn um skólavist skulu fylgja prófskírteini frá framhaldsskóla og upplýsingar um starfsreynslu úr landbúnaði.

Sjá nánar hér: Starfsreglur starfsmenntanáms.
Umsókn um nám. Smella hér.