Nýtt rit LbhÍ: Áhrif LED lýsingar á uppskeru og gæði gróðurhúsasalats að vetriSkýrslan Áhrif mismunandi LED lýsingar á uppskeru og gæði gróðurhúsasalats að vetri er komin út. Rannsóknarverkefnið var unnið í samvinnu við garðyrkjuráðunauta Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins og ylræktarbændur. Verkefnisstjóri var Christina Stadler.

Vetrarræktun í gróðurhúsum á Íslandi er alveg háð aukalýsingu. Viðbótarlýsing getur þá lengt uppskerutímann og komið í stað innflutnings að vetri til. En að hausti og vetri er erfitt að fá rauðan lit á rautt salat og því eru fullnægjandi leiðbeiningar vegna vetrarræktunar á salat ekki til og þarfnast frekari þróunar. Markmiðin voru að kanna þróun og uppskeru af rauðu salati undir HPS lömpum í samanburði við LED lýsingu (tilraun A) og undir HPS lömpum í samanburði við HPS og LED lýsingu saman (tilraun B) og hvaða meðferð væri hagkvæm.

Tilraun með rautt salat (cv. Carmoli) var gerð veturinn 2016 í tilraunagróðurhúsi Landbúnaðarháskóla Íslands að Reykjum. Plöntur voru ræktaðar í NFT rennu í fjórum endurtekningum undir topplýsingu frá háþrýsti-natríumlömpum (HPS) og / eða undir LED ljósi í 18 klst. Daghiti var einni gráðu meiri í LED klefa í samanburði við HPS klefa og stig af µmol var 27 % hærri við LED í tilraun A. Í tilraun B var stig af µmol og hita (daghiti 19 °C og næturhiti 15 °C) milli meðferðir eins.

Í tilraun A var uppskera af salati eftir 27 daga meiri hjá plöntum undir HPS ljósi. Uppskera minnkaði um 11 % þegar plöntunar voru ræktað undir LED. En LED ljós skilaði betri rauðum lit á salati. Rafmagnsnotkun var 37 % minni við LED ljós miðað við HPS ljós. Nýting kWh í uppskeru var marktækt hærri samanborið við notkun af HPS ljósi. Einum sólarhring lengra vaxtarskeið væri nauðsynlegt við LED ljós til að fá sömu uppskeru eins og við ræktun undir HPS ljósi. Hins vegar myndi það leiða til örlítið hærri framlegðar.

Í tilraun B var uppskera af salati nánast sambærileg milli notkunar á HPS og LED ljósa og eingöngu með HPS ljósi. Rauði liturinn var aðeins meiri við notkun með bæði HPS og LED ljósum. Uppskeru á kWh var nálagst eins milli meðferða og framlegð minnkaði um 50 % miðað við notkun eingöngu með HPS ljósi. Einum sólarhring lengra vaxtarskeið væri nauðsynlegt samhliða notkun á HPS og LED ljósum til að fá sömu uppskeru eins og með ræktun undir HPS ljósi.

Hins vegar eru þessar niðurstöður mjög háðar verði á LED ljósum og þarf því að dæma varlega. Möguleikar til að minnka kostnað, aðrir en að lækka rafmagnskostnað eru ræddir.

Það virðist vera að fullnægjandi rauður litur og á sama tíma góða uppskeru sé ekki hægt að fá við lýsingu með HPS lampar og / eða LED. Frá gæða- og hagkvæmnisjónarmiði er ekki mælt með því að nota LED ljós miðað við núverandi stöðu. Frekari rannsóknir um áhrif LED lýsingu á grænmeti eru þörf. Tilraunir með LED frá mismunandi fyrirtækjum þurfa að fara fram áður en endalegar niðurstöður og ráðleggingar varðandi LED ljósi er hægt að gefa.

Nákvæmari niðurstöður sem og nokkrar tillögur um sparnað er að finna í lokaskýrslunni.