Búvísindi

Þriggja ára BS - nám, 180 ECTS einingar, staðarnám og fjarnám

Landbúnaðarframleiðsla og ræktun lands eru veigamiklir þættir í búvísindanáminu, sem veitir undirbúning fyrir margvísleg störf tengd landbúnaði, svo sem búrekstur, þjónustu, leiðbeiningar, kennslu og rannsóknir. Námið er góð undirstaða fyrir framhaldsnám og vísindastörf á sviði landbúnaðarfræða.

Áherslur í námi
Lögð er áhersla á raungreinar og hagnýta náttúrufræði, námskeið á sviði jarð­ræktar og bú­fjárfræða og rekstrar- og tæknigreinar. Markmið­ið er að undirbúa nemendur fyrir við­fangsefni og störf sem tengjast ræktun lands og landbúnað­arframleiðslu ásamt því að leggja grunn að framhaldsnámi og fræðistörfum á sviði bú­vísinda.

Áherslur á fyrsta ári: Kennsla í rekstrarfræðum og búvísindum, auk grunngreina á sviði raunvísinda og náttúrufræða
Áherslur á öðru ári: Raunvísindi og náttúrufræði hafa áfram mest vægi en vaxandi áhersla er á búvísindi.
Áherslur á þriðja ári: Á þriðja ári er svigrúm fyrir valgreinar auk sérgreina í búvísindum. Undirbúningur vegna BS-lokaverkefna hefst fljótt á þriðja ári en vinna við þau tekur mestan tíma nemenda þegar líður að vori.

Að loknu námi

Nám til BS-prófs veitir undirbúning fyrir margvísleg störf sem tengjast landbúnaði við ráðgjöf, kennslu og rannsóknir. Einnig nýtist námið vel sem undirbúningur fyrir rekstur búa og störf hjá fyrirtækjum sem þjóna landbúnaði og atvinnurekstri í dreifbýli.

Framhaldsnám
Meistaranám (MS) í búvísindum eykur hæfni fólks til starfa sem sjálfstæðir ráðunautar í leiðbeiningaþjónustu og uppfyllir menntunarkröfur fyrir störf landsráðunauta. Einnig er mögulegt að stunda rannsóknanám til doktorsgráðu á sumum sviðum búvísinda.

Brautarstjóri er Sigríður Bjarnadóttir

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is