Kennslusvið
Kennsluskrifstofa

Kennslustjóri annast daglega verkstjórn og forstöðu kennsluskrifstofu. Kennsluskrifstofa sér um móttöku og skráningu nemenda, stundarskrárgerð og annað sem varðar skipulag á framkvæmd kennslu, próftöflugerð, prófahald, rafræna ferilskrá nemenda og útskriftir skírteina og vottorða ofl. Á kennsluskrifstofu er einnig alþjóðafulltrúi sem annast þjónustu við erlenda gestastúdenta og stúdenta LbhÍ sem sækja nám sitt að hluta til erlendra menntastofnana. Alþjóðafulltrúi er staðgengill kennslustjóra í fjarveru hans. Skólafulltrúar annast almenna móttöku, skráningar ofl.

Námsbrautastjórar
Námsbrautastjórar annast faglega umsjón námsbrauta og hafa eftirlit með framkvæmd kennslu á viðkomandi námsbraut og frumkvæði að þróun og gæðastarfi á vettvangi brautarinnar. Þeir gera tillögur í samvinnu við deildarforseta um breytingar á námsbrautum og vali á kennurum, bæði fastra kennara og aðfenginna kennslukrafta. Námsbrautarstjóri annast fagleg samskipti við kennara og nemendur sinnar brautar.
 

Kennsluskrifstofa LbhÍ er opin alla daga frá kl 8.00 til 15.30.