Náttúru- og umhverfisfræði

Þriggja ára BS - nám, 180 ECTS einingar, staðarnám og fjarnám

Námið veitir nemendum grunnþekkingu á íslenskri náttúru, náttúrufari og vistkerfum. Áhersla er lögð á breiða, þverfaglega og vistfræðilega nálgun og að nemendur þekki til helstu þátta innan vistkerfa og vistfræðilegra ferla. Þá er fjallað sérstaklega um samspil manns og náttúru og sjálfbæra nýtingu náttúrunnar.

Námið hentar sérlega vel þeim sem hafa breiðan áhuga á náttúrufræði, en vilja ekki strax sérhæfa sig í einni grein innan hennar.

Áherslur í námi:

Mesta vægi námsins er á almenna náttúrufræði og ferla í vistkerfum, en til að tryggja að sem flest sjónarmið komi upp þegar teknar eru ákvarðanir, sem tengjast eða hafa áhrif á náttúruna, er mjög horft til þverfaglegrar nálgunar. Lögð er áhersla á breiða, þverfaglega grunnþekkingu í náttúrufræðum; - á lífvana og lifandi þáttum náttúrunnar, á samspili og ferlum þessara þátta innbyrðis og við umhverfið í heild. Áhersla er á vistfræðilega nálgun með skilning á einingum og þáttum innan vistkerfa og vistfræðilegum ferlum. Við námslok ættu nemendur að hafa góðan þverfaglegan og samþættan skilning á grundvallarþáttum lífkerfa, samspili lífkerfa innbyrðis og við ólífrænt umhverfi sitt, áhrifum náttúrunýtingar á lífríki, og eins hvernig má nýta náttúruaðlindir á sjálfbæran máta.

Að loknu námi:

Nám í náttúru- og umhverfisfræðum er góð undirstaða undir allt framhaldsnám í náttúruvísindum. Það hentar vel fyrir margvísleg störf sem krefjast sérþekkingar á íslenskri náttúru, s.s. umsjón, stjórn og skipulag umhverfismála og landnýtingar, eftirlit og umsjón með náttúruverndarsvæðum og mat á umhverfisáhrifum. Einnig er námið kjörið fyrir þá sem hyggjast afla sér kennsluréttinda í náttúrufræðum á grunn- og framhaldsskólastigi.

Brautarstjóri er Ragnhildur Helga Jónsdóttir

 
 

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is