Útgefið efni

Landbúnaðarháskóli Íslands er vísindastofnun og er það stefna skólans að styðja við útgáfu rannsókna- og fræðirita eftir starfsfólk skólans, almenningi til upplýsinga.

Landbúnaðarháskóli Íslands gefur út vefritið Skrína.is og gefur út ritrýnda vefritið Icelandic Agricultural Science ásamt nokkrum opinberum stofnunum.

Annað útgefið efni:

Rit Landbúnaðarháskóla Íslands

Fjölrit Rannsóknastofnunar landbúnaðarins (Rala) 1976-2004

Nytjaplöntur á Íslandi

Rit Búvísindadeildar Bændaskólans á Hvanneyri

Ýmis rit
 

Bækur og rit sem eru til sölu í bóksölu Landbúnaðarskóla Íslands.
Hafið samband á netfangið rannsokn@lbhi.is eða í síma 433-5000.

      

Border Collie Fjárhundar - leiðarvísir um þjálfun og uppeldi 
eftir Elísabetu Gunnarsdóttur
Kr. 3.500.-

Þó áhugi manna á Border Collie fjárhundum hafi aukist á undanförnum árum og sífellt fleiri eigi hunda sér til gagns og gamans, er fjárhundamenning á Íslandi ung. Framboð á íslensku fræðslu­efni um Border Collie fjárhunda og tamningu þeirra hefur ekki aukist í takt við aukna útbreiðslu tegundarinnar. Margir þeir sem eiga slíka hunda gera sér ekki endilega grein fyrir hvaða væntingar þeir geta haft til hundsins eða hvaða vinna liggur að baki tömdum hundi. Allt of algengt er að bændur fari með hund í smalamennskur án þess að nokkur markviss tamning hafi átt sér stað og skammi svo hundinn þegar hann gegnir ekki. Það er því miður hlutskipti margra hunda sem vel gætu orðið ágætis fjárhundar, að sinna mjög takmörkuðum verkefnum eða vera jafnvel lokaðir inni þegar á að fást við fé. Útgáfa þessarar bókar mun vonandi stuðla að jákvæðri breytingu þar á.
Það er mikill ávinningur af því að eiga og ná tökum á góðum fjárhundi. Í bókinni er fjallað nokkuð ítarlega um tamningarferlið þó aldrei sé hægt að fjalla um allar mögulegar aðstæður sem geta komið upp í tamningunni. Þær leiðir sem eru kynntar í bókinni eru nokkuð hefðbundnar og ættu að vera flestum færar. Það er þó ekki svo að það sé einhver ein leið til að temja hund. Þó flestir þeir sem temja fjárhunda með góðum árangri beiti í grundvallaratriðum svipuðum aðferðum, þá hefur hver hundaþjálfari sitt lag á að gera hlutina og ekki síður við að segja frá þeim. Lesendur eru því hvattir til að leita sér þekkingar víðar eigi þeir þess kost. Síðan er það auðvitað æfingin sem skapar meistarann. Það er von okkar sem stöndum að þessari bók að á næstu árum glæðist áhugi á smalahundum, ræktun og tamningu þeirra enn frekar og er bókin að okkar mati mikilvægur liður í þeirri þróun.

 

      

Skógarauðlindin - ræktun, umhirða og nýting.
Kr. 4.400.-

Þekking á atvinnugreininni er forsenda þess að góður árangur náist og skili ásættanlegum arði. Í skógrækt er þekking og yfirsýn þannig undirstaða þess að hægt sé að skipuleggja starfsemina og taka réttar ákvarðanir á hverjum tíma, því aðgerðir eða aðgerðaleysi dagsins í dag ráða miklu um lokaútkomu  langtímaverkefnis eins og ræktunar nytjaskóga. Bókinni er ætlað það hlutverk að gefa yfirlit yfir helstu atriði sem hyggja þarf að við ræktun skóga. Hér er farið yfir undirbúning og skipulagningu, og helstu framkvæmdaatriði í ræktun og umhirðu miðað við reynslu og aðstæður hér á landi.

     

Skógarbók Grænni skóga - Alhliða upplýsingarit um skógrækt á Íslandi
Kr. 3.000.-

Skógarbók Grænni skóga er kennslu- og handbók sem byggir á námskeiðaröðinni Grænni skógar. Bókin er alhliða fræðirit þar sem meðal annars er fjallað um undirbúning skógræktar, uppgræðslu, val á trjátegundum, umhirðu skóga, vistfræði skóga, úrvinnslu skógarafurða og útivist í skógum. Bókin nýtist öllum þeim sem vilja fræðast um skóga og skógrækt á Íslandi.

Ostagerð - Heimavinnsla mjólkurafurða
eftir Þórarinn Egil Sveinsson
Kr. 2.500.-

Þessi bók inniheldur efni sem tekið var saman í framhaldi af námskeiði á vegum Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri, sem byrjaði árið 2009, undir yfirskriftinni: Heimavinnsla mjólkurafurða. Megináhersla er lögð á ostagerð úr kúamjólk og mjólk sem hráefni, þó einnig verði minnst á aðrar tegundir mjólkur og framleiðsluvörur. Markmið námskeiðsins og bókarinnar er að gera heimavinnslu mjólkur, ostagerð og aðrar mjólkurvinnslu aðgengilega fyrir mjólkurframleiðendur og neytendur. Þannig má auka hagkvæmi mjólkurframleiðslunnar, fjölbreytileika og vöruúrval. Það gefur samt auga leið að stutt námskeið og svona bók gefur ekki nema örlitla innsýn í úrvinnslu mjólkur. Reynt er að skyggnast undir yfirborð fræðanna, vekja áhuga, efla og hvetja til áframhaldandi sjálfsnáms. Af nógu er að taka.


Hrossafræði Ingimars
eftir Ingimar Sveinsson
Kr. 2.000.-

Hér er loksins komið fram alhliða upplýsinga- og fræðirit um hesta, ritað af höfundi sem býr að ómældri þekkingu og reynslu, bæði á viðfangsefni sínu og eins hinu, að miðla til annarra. Ingimar Sveinsson hefur áratugum saman viðað að sér fróðleik um hesta og hestahald og efnistök hans eru skýr og aðgengileg.
Hrossafræði Ingimars er mikið og glæsilegt rit í hvívetna, enda hefur höfundurinn unnið að verkinu í áratugi og viðað að sér þekkingu og reynslu ævina alla. Bókin er 334 bls. í stóru broti og öll litprentuð. Hana prýðir aragrúi ljósmynda víðs vegar að auk fjölda skýringateikninga og taflna.
Bókin á tvímælalaust erindi til allra sem yndi hafa af hestum og hestamennsku, áhugafólks jafnt sem atvinnumanna.
Ingimar Sveinsson á Hvanneyri er alinn upp á stórbýlinu Egilsstöðum á Fljótsdalshéraði. Að loknu stúdentsprófi sigldi hann til Bandaríkjanna og lagði þar stund á háskólanám í búvísindum. Heim kominn starfaði Ingimar sem bóndi á Egilsstöðum allt þar til hann fluttist með fjölskyldu sína að Hvanneyri í Borgarfirði 1986, þar sem hann hefur starfað sem kennari og fræðari síðan.

 

      

Sauðfjárrækt á Íslandi
- Alhliða fræðslurit um íslenskt sauðfé og sauðfjárrækt fyrr og nú með leiðbeinandi efni um hagkvæma og góða búskaparhætti

Kr. 6.000.-

Sauðfjárrækt byggir á aldagömlum merg og hefur verið samofin lífi Íslendinga frá öndverðu. Með því að nýta nánast allt sem sauðkindin gefur af sér hefur þjóðin lifað af margháttaða erfiðleika. Öflug sauðfjárrækt er stunduð á Íslandi og margvísleg nýsköpun henni tengd. Þrátt fyrir að fjárbúskapur eigi sér langa sögu sem mikilvæg atvinnugrein, er það ekki fyrr en með þessari bók að gefið er út alhliða fræðslurit um sauðfjárrækt á Íslandi. Sauðfjárrækt á Íslandi nýtist bæði starfandi bændum og öðru áhugafólki um sauðfé, sem og nemendum í búfræði, búvísindum og á námskeiðum um sauðfjárrækt. Bókin er fróðleiksbrunnur öllum þeim sem áhuga hafa á atvinnusögu Íslands og tengslum sauðfjár við íslenska menningu. Ritið er aðgengilegt og prýtt fjölda ljós- og skýringarmynda.
Höfundar eru: Árni Brynjar Bragason, Bjarni Diðrik Sigurðsson, Emma Eyþórsdóttir, Eyjólfur Kristinn Örnólfsson, Guðmundur Hallgrímsson, Jóhannes Sveinbjörnsson, Jón Viðar Jónmundsson, Ólafur R. Dýr­mundsson, Sigurður Þór Guðmundsson og Svanur Guðmundsson. Ragnhildur Sigurðardóttir ritstýrði.
 

Búvélafræði
Grétar Einarsson tók saman
Kr. 3.400.-

Jarðvegsfræði
eftir Þorstein Guðmundsson
Kr. 1.800.-

Kartöfluræktun við íslenskar aðstæður
eftir Magnús Óskarsson og Eddu Þorvaldsdóttur
Kr. 2.500.-

 

Heyrverkun
eftir Bjarna Guðmundsson
Kr. 3.000.-

 

Dráttavéla- og mótorfræði
eftir Jörn Manniche og Birger Rasmussen
Kr. 2.300.-


Girðingar fyrir búfé
eftir Grétar Einarsson
Kr. 2.000.-

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is