Náttúru- og umhverfisfræði

Grunnþekking á íslenskri náttúru, náttúrufari og vistkerfum

Image

Þriggja ára BS - nám, 180 ECTS einingar, staðarnám og fjarnám. Námið veitir nemendum grunnþekkingu á íslenskri náttúru, náttúrufari og vistkerfum. Áhersla er lögð á breiða, þverfaglega og vistfræðilega nálgun og að nemendur þekki til helstu þátta innan vistkerfa og vistfræðilegra ferla. Þá er fjallað sérstaklega um samspil manns og náttúru og sjálfbæra nýtingu náttúrunnar.

Námið hentar sérlega vel þeim sem hafa breiðan áhuga á náttúrufræði, en vilja ekki strax sérhæfa sig í einni grein innan hennar.

Brautarstjóri er Ragnhildur Helga Jónsdóttir

Image

Áherslur í námi

Image

Mesta vægi námsins er á almenna náttúrufræði en einnig er mjög horft til þverfaglegrar nálgunar til að tryggja að sem flest sjónarmið komi upp þegar ákvarðanir eru teknar sem tengjast eða hafa áhrif á náttúruna.

Lögð er áhersla á breiða, þverfaglega grunnþekkingu í náttúrufræðum; - á lífvana og lifandi þáttum náttúrunnar, á samspili og ferlum þessara þátta innbyrðis og við umhverfið í heild. Áhersla er á vistfræðilega nálgun með skilning á einingum og þáttum innan vistkerfa og vistfræðilegum ferlum. Við námslok ættu nemendur að hafa góðan þverfaglegan og samþættan skilning á grundvallarþáttum lífkerfa, samspili lífkerfa innbyrðis og við ólífrænt umhverfi sitt, áhrifum náttúrunýtingar á lífríki, sem og hvernig má nýta náttúruaðlindir á sjálfbæran máta.

Að loknu námi

Image

Nám í náttúru- og umhverfisfræðum er góð undirstaða undir allt framhaldsnám í náttúruvísindum. Það hentar vel fyrir margvísleg störf sem krefjast sérþekkingar á íslenskri náttúru, s.s. umsjón, stjórn og skipulag umhverfismála og landnýtingar, eftirlit og umsjón með náttúruverndarsvæðum og mat á umhverfisáhrifum. Einnig er námið kjörið fyrir þá sem hyggjast afla sér kennsluréttinda í náttúrufræðum á grunn- og framhaldsskólastigi.

Image
Image

Uppbygging námsins

Image

Á fyrsta ári er lögð áhersla á að veita almenna þekkingu og grunnskilning á sviðum náttúru og umhverfis. Áfangar eru t.d. almenn jarðfræði, tengsl manns og náttúru, grasafræði, hagnýt grunntölfræði, vistfræði og almenn efnafræði.

Á öðru og þriðja ári er kafað dýpra í viðfangsefnin með sérhæfðari áföngum. T.d. dýrafræði, plöntulífeðlisfræði, náttúrutúlkun, siðfræði náttúrunnar, jarðvegsfræði og vistheimt og sjálfbær landnýtingu auk ýmissa valáfanga, svo sem um mengun og tengsl arkitektúrs og náttúru.

Framhaldsnám

Image

Nám í náttúru- og umhverfisfræðum er góð undirstaða undir allt framhaldsnám í náttúruvísindum. Einnig er námið kjörið fyrir þá sem hyggjast afla sér kennsluréttinda í náttúrufræðum á grunn- og framhaldsskólastigi.

Image
logo

Þekking á sviði sjálfbærrar nýtingar auðlinda, umhverfis, skipulags og matvælaframsleiðslu.

LBHÍ

Hvanneyri - 311 Borgarbyggð
Sími 433-5000
lbhi@lbhi.is
Kt. 411204-3590
Rafrænir reikningar

Starfsstöðvar

Flýtileiðir

Samfélagsmiðlar

Image