Náttúra og skógur

Náttúru- og umhverfisfræði

Image

BS gráða – 180 ECTS

Grunnþekking á íslenskri náttúru, náttúrufari og vistkerfum

Námið veitir nemendum grunnþekkingu á íslenskri náttúru, náttúrufari og vistkerfum. Áhersla er lögð á breiða, þverfaglega og vistfræðilega nálgun og að nemendur þekki til helstu þátta innan vistkerfa og vistfræðilegra ferla. Þá er fjallað sérstaklega um samspil manns og náttúru og sjálfbæra nýtingu náttúrunnar.

Námið hentar sérlega vel þeim sem hafa breiðan áhuga á náttúrufræði, en vilja ekki strax sérhæfa sig í einni grein innan hennar.

Staðarnám og fjarnám.

Brautarstjóri er Fanney Ósk Gísladóttir

Image

Áherslur í náttúru- og umhverfisfræði

Image

Mesta vægi námsins er á almenna náttúrufræði en einnig er mjög horft til þverfaglegrar nálgunar til að tryggja að sem flest sjónarmið komi upp þegar ákvarðanir eru teknar sem tengjast eða hafa áhrif á náttúruna.

Lögð er áhersla á breiða, þverfaglega grunnþekkingu í náttúrufræðum; - á lífvana og lifandi þáttum náttúrunnar, á samspili og ferlum þessara þátta innbyrðis og við umhverfið í heild. Áhersla er á vistfræðilega nálgun með skilning á einingum og þáttum innan vistkerfa og vistfræðilegum ferlum. Við námslok ættu nemendur að hafa góðan þverfaglegan og samþættan skilning á grundvallarþáttum lífkerfa, samspili lífkerfa innbyrðis og við ólífrænt umhverfi sitt, áhrifum náttúrunýtingar á lífríki, sem og hvernig má nýta náttúruaðlindir á sjálfbæran máta.

Image

Uppbygging náttúru- og umhverfisfræða

Image

Á fyrsta ári er lögð áhersla á að veita almenna þekkingu og grunnskilning á sviðum náttúru og umhverfis. Áfangar eru t.d. almenn jarðfræði, tengsl manns og náttúru, grasafræði, hagnýt grunntölfræði, vistfræði og almenn efnafræði.

Á öðru og þriðja ári er kafað dýpra í viðfangsefnin með sérhæfðari áföngum. T.d. dýrafræði, plöntulífeðlisfræði, náttúrutúlkun, siðfræði náttúrunnar, jarðvegsfræði og vistheimt og sjálfbær landnýtingu auk ýmissa valáfanga, svo sem um mengun og tengsl arkitektúrs og náttúru.

Hvað segja nemendur

Image
Image
Freyja Ragnarsdóttir Pedersen
nemi í náttúru- og umhverfisfræðum


Ég valdi námið í náttúru og umhverfisfræði vegna þess að ég hef brennandi áhuga á náttúruvernd, sjálfbærri nátturunytingu og umhverfismálum.
 
Ég held að mínir uppáhalds áfangar séu jarðvegsfræðin hjá Ólafi Arnalds, vistheimt og sjálfbær landnýting með Ásu Aradóttur, Beitarvistfræði með Isabel Barrio, siðfræði náttúrunnar með Jóni Kalmanssyni og Plöntugreiningarnámskeiðið með Birni Þorsteins. Þessir kennarar eiga það öll sameiginlegt brenna fyrir sínu fagi.
 
Siðfræðin var skemmtilega öðruvísi en aðrir áfangar námsins, þar spáðum við í hvað væri siðferðislega rétt að gera við og í náttúrunni okkar og umhverfi. Við ræddum líka um loftslagskvíða, losun einstaklingsins og svona þessa hluti sem maður spáir svo mikið í og valda manni jafnvel vanlíðan. Í jarðvegsfræðin í opnaðist manni nýr heimur, hluti náttúrunnar sem ég hafði aldrei almennilega spáð í eða áttað mig á mikilvægi þess. Jarðvegurinn er undirstaða nánast alls lífs á jörðinni. Beitarvistfræðin gaf innsýn í hvað sé að gerast i vistkerfum við beit líkt og er hér á Íslandi, m.a. vegna sauðfé og hvað sé hægt að gera til að hafa sjálfbæra nýtingu á afréttum landsins.
 
Í plöntugreiningarnámskeiðinu, sem er sumarnámskeið, eyddum við heilli viku í að safna og greina 37 einkímblöðunga og 37 tvíkímblöðunga. Við hittumst öll á Hvanneyri eina viku í júní, gengum um með kennurum í hinum ýmsu vistgerðum og söfnuðum plöntusýnum sem við síðan þurrkuðum og settum í möppu.
 
Ég vil bæta við að námið er enn í mikilli þróun og maður finnur fyrir því sem nemandi.
Image
Evlalía Kolbrún Ágústsdóttir
nemi í náttúru- og umhverfisfræðum


Ég fór í náttúru- og umhverfisfræði vegna þess að námið er fjölbreytt og þverfaglegt. Mín helstu áhugamál tengjast útivist og heillaði námið mig þar sem það spannar allt milli himins og jarðar (bókstaflega) og opnar einnig fyrir marga möguleika. Ég hugsa að gráðan sé mjög mikilvæg þegar horft er til framtíðar enda þurfa allir að taka sér tak hvað varðar náttúru og umhverfi þar sem án náttúru erum við ekkert. Þriðja og seinasta árið mitt í LBHÍ sat ég í Grunnnámsnefnd sem fulltrúi nemenda þar sem mitt helsta hlutverk var að miðla ábendingum og hrósum milli nemenda og stjórnenda. Vel var tekið í ábendingar og margt bætt þó enn megi bæta margt líkt og í öðru námi, jákvætt þótti mér þó að hlustað var á ábendingar nemenda.

Ég stefni á mastersnám í sjálfbærri þróun, stjórnun og stefnumótun við Modulháskóla í Vínarborg næstkomandi haust.

Image

Að loknu námi í náttúru- og umvherfisfræði

Image

Nám í náttúru- og umhverfisfræðum er góð undirstaða undir allt framhaldsnám í náttúruvísindum. Það hentar vel fyrir margvísleg störf sem krefjast sérþekkingar á íslenskri náttúru, s.s. umsjón, stjórn og skipulag umhverfismála og landnýtingar, eftirlit og umsjón með náttúruverndarsvæðum og mat á umhverfisáhrifum. Einnig er námið kjörið fyrir þá sem hyggjast afla sér kennsluréttinda í náttúrufræðum á grunn- og framhaldsskólastigi.

Framhaldsnám í náttúru- og umhverfisfræði

Image

Nám í náttúru- og umhverfisfræðum er góð undirstaða undir allt framhaldsnám í náttúruvísindum. Einnig er námið kjörið fyrir þá sem hyggjast afla sér kennsluréttinda í náttúrufræðum á grunn- og framhaldsskólastigi.

Image
logo

Þekking á sviði sjálfbærrar nýtingar auðlinda, umhverfis, skipulags og matvælaframleiðslu.

LBHÍ

Hvanneyri - 311 Borgarbyggð
Sími 433-5000
lbhi@lbhi.is
Kt. 411204-3590
Rafrænir reikningar

Starfsstöðvar

Flýtileiðir

Samfélagsmiðlar

Image
Image